Statskog har fått klarsignal fra regjeringen om å kjøpe Herdla Fort av Skifte Eiendom for å sikre det flotte området til friluftsformål til glede for allmennheten. Nå venter Sponheim på at ordføreren i Askøy tar kontakt.

Det er Forsvarsdepartementet som har opprettet Skifte Eiendom. Selskapet skal selge unna eiendommer rundt om i landet som Forsvaret ikke lenger har bruk for. Skifte Eiendom har fått en avhendingsinstruks som regulerer hvem de kan selge til. I instruksen er Statskog ikke nevnt som en mulig kjøper.

Men det arbeides med å endre denne instruksen. — Endringen vil trolig bli vedtatt når det reviderte statsbudsjettet kommer til behandling i Stortinget i juni, forteller administrerende direktør i Statskog, Asbjørn Mathisen, til Bergens Tidende.

Har ikke råd

Herdla Fort består av 175 mål friluftsareal og 100 mål fortsbygninger. Friluftsområdet er taksert til 119.000 kroner og kaien i Herdlavågen til 750.000 kroner. Taksten for tomtegrunn og bygninger er på 8,7 millioner kroner. Askøy kommune har forkjøpsrett til eiendommen og ønsker å overta den for friluftsformål, men har ikke råd til å kjøpe den. Landbruksminister Lars Sponheim har tatt initiativ for å hjelpe til med å sikre naturperlen for friluftsformål.

Den til enhver tid sittende landbruksminister er generalforsamling i Statskog. Statsselskapet eier allerede store eiendommer rundt om i landet og har godt med penger.

Lars Sponheim forteller til BT at han har tatt initiativ til en arbeidsdeling mellom Askøy kommune og Statskog for å sikre Herdla som friluftsområde.

— Jeg har foreslått at Herdla kommune bruker forkjøpsretten sin og at Statskog samarbeider med kommunen om finansieringen. Litt forenklet kan du si vi foreslår at kommunen bruker forkjøpsretten og at Statskog betaler. Det kan gjøres slik at kommunen får friluftsområdet mens Statskog overtar bygningene. Ordføreren i Askøy er invitert til et slikt samarbeid. Nå venter vi på utspill fra kommunen, sier Sponheim.

Vil samarbeide

Ordfører Kari Manger (Ap) i Askøy sier til BT at kommunen er beredt til et samarbeid med Sponheim og har sagt ja til et møte med statsråden om denne saken.

— Før jeg kan si noe om hvor godt Sponheims forslag er, må vi møte ham for å få en konkret avklaring om hva forslaget går ut på. Først da kan vi vurdere om det oppfyller kravene i kommunestyrets vedtak i saken, sier Manger.

<b>FRIOMRÅDE: </b>Landbruksminister Lars Sponheim vil ha friområde på Herdla.
KNUT STRAND