Sponheim vil også at Statskog skal skifte navn for å markere overgangen fra forvaltning av skogseiendommer til forvaltning av områder som egner seg for all slags friluftsliv.

Ved kjøpet av Gimlemoen for «noen millioner kroner» er allmennhetens tilgang til et stort skogsområde med utsiktstopper og badevann sikret. Sponheim presenterte planene på en pressekonferanse i naturskjønne sørlandsomgivelser onsdag, ved bredden av et idyllisk skogsvann. Området er ikke lagt ut på det åpne markedet, blant annet fordi 40 prosent av det er barskogreservat.

Lars Sponheim vil at Statskog i større grad skal ivareta allmennhetens interesser når naturområder skal selges. Statskog er i forhandlinger med Skifte eiendom om flere forsvarseiendommer.

— Dette er det første av en rekke oppkjøp som er aktuelle for Statskog. Løsningen for Gimlemoen kan danne modell også for andre områder, sier Sponheim.

Kystperler

Han sier at Statskog også kan kjøpe kystperler for å sikre tilgangen til strandsonen. Statskog ønsker primært ikke å drive bygninger, og det er bakgrunnen for at Østre Bolærne ikke ble kjøpt. Men Sponheim ser ikke bort fra at lignende områder kan bli kjøpt i framtiden, der Statskog setter bort driften av eiendommene til andre.

— Statskog tjener egne penger blant annet på å drive skog og selge små skogeiendommer til private skogeiere. Derfor kan Statskog være en kommersiell aktør som kan konkurrere med private interessenter når eiendommer legges ut på det åpne markedet. Så lenge vi har Statskog, er det ingen proletarer i dette landet, sier Sponheim. Kristiansand kommune kunne godt tenkt seg at Statskog overtok Forsvarets områder på Flekkerøya, som står for tur for å bli solgt.

— Vi har nettopp fått vite at Skifte eiendom ønsker å selge på Flekkerøya. Det hadde vært fint om Statskog ville kjøpe området deres, sier ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand.

I fjor

Handelen som nå foregår mellom Forsvaret og Statskog, er i tråd med et initiativ Lars Sponheim tok i fjor vår.

Gimlemoen ligger nær Kristiansand sentrum og utgjør 7.500 mål. Dette er en type områder Statskog har lite av i dag: Bynære arealer som egner seg godt for friluftsliv. Området er allerede i dag et ettertraktet utfartsområde for folk i Kristiansand, med et nett av turstier og lysløyper.

Statskog tar sikte på et nært samarbeid med Kristiansand kommune om bruk av Gimlemoen.

Badevann

Ordfører Skisland er svært fornøyd med løsningen.

— I dette området er det mange fine badevann, og flere av de beste utsiktspunktene i Kristiansand. Forsvaret la store restriksjoner på bruken av området, og vi setter pris på at Statskog overtar det nå. Jeg tror det hadde blitt vanskelig for kommunen å kjøpe området, sier han.

Skisland ser for seg at Gimlemoen kan bli et Nordmarka i miniatyr, med stier, badeplasser og serveringssteder. Han ønsker blant annet å tilrettelegge deler av området for rullestolbrukere. Det er helt uaktuelt å bruke området til boligbygging, sier han.

Statskog er i sluttforhandlinger med Skifte eiendom om kjøpet av Gimlemoen, og landbruksministeren vil ikke si hva kjøpesummen ligger på.. Den gamle militærforlegningen er overtatt av Høgskolen i Agder og Studentsamskipnaden.