— Samtidig kan vi ikke ha en uavklart situasjon over en veldig lang periode før FN må ta noen beslutninger, sa Sponheim i sin innledning på Venstres landsstyremøte i Oslo lørdag.

Blix - "vår liberale partikollega", som Sponheim sa - skal 7. mars gi FN en ny rapport om våpeninspeksjonene.

— Vi kan ikke uten forbehold si at vi vil motsette oss en militær aksjon for å avvæpne Saddam Hussein. Irak og dets diktatoriske regime er og har vært en trussel mot verdensfreden, sa Sponheim, etter å ha konstatert at ønsket om en fredelig løsning dominerer både i befolkningen og i Venstres rekker.

Mot splittelse

Sponheim advarte sterkt mot en splittelse i FNs sikkerhetsråd, men unngikk å ta stilling i konflikten mellom USA og flere av de europeiske stormaktene. Han advarte USA og Storbritannia mot å aksjonere uten et nytt vedtak i Sikkerhetsrådet, men nevnte ikke Frankrike og Tyskland ved navn.

— Alle vetomaktene i Sikkerhetsrådet har ansvar for at rådet samler seg om en felles løsning. Det vil være en ulykke om Sikkerhetsrådet blir splittet, sa han.

— Bruk av militærmakt er en absolutt siste utvei når alle andre muligheter er prøvd, og hvis alternativet er verre. Det var grunnlaget for vår vurdering i Kosovo-konflikten og foran aksjonen mot Taliban og al-Qaida i Afghanistan. Det er også grunnleggende nå, men det er ikke sikkert konklusjonen blir den samme, sa Sponheim.

Venstre-lederen vil ha sterkere fokus på den humanitære situasjonen i Irak, og sa at Norges bidrag uansett utgang på krisen bør være av humanitær karakter.

(NTB)

Venstreleder Lars Sponheim på Venstres landsstyremøte i Oslo lørdag. Foto: Jarl Fr. Erichsen/SCANPIX