— Det er urimelig at bare fagorganiserte skal ha rett til avtalefestet pensjon. Etter forliket i lønnsoppgjøret går staten inn med mye mer penger til denne ordningen. Alle borgere skal ha samme rettigheter. Forliket har satt mer press på Stortinget til å gi AFP til alle. Det gjelder uorganiserte, småbedriftseiere og bønder, sier Sponheim til Aftenposten.

Han vil gjøre dette til valgkampsak neste år.

Senterpartiets Ola Borten Moe er enig med Sponheim. Også Kristelig Folkeparti-leder Dagfinn Høybråten, Fremskrittspartiets formann Siv Jensen og Høyre-leder Erna Solberg mener en AFP-ordning bør være for alle.

Allmenngjøring av AFP vil presse seg fram, mener Høybråten.

— Det har LO og NHO med regjeringens bidrag sørget for. Staten bidrar med så mye til den nye AFP-ordningen at den sosiale forskjellsbehandlingen av dem som har AFP og dem som ikke har, er blitt mye større. Det kan i det lange løp ikke forsvares. En ordning for alle vil presse seg fram, men det er uvisst hvor raskt, sier Høybråten.

Sosialistisk Venstreparti-politiker Karin Andersen, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, har også tro på at en allmenn AFP-ordning vil komme. Hun tror det vil skje ved press nedenfra, ved at stadig flere organiserer seg og krever tariffavtale.

Arbeiderpartiets fraksjonsleder Lise Christoffersen bruker samme argumentasjon som Andersen, og sier man bør fagorganisere seg for å få AFP.

VIL UTVIDE AFP: - Alle borgere skal ha samme rettigheter, sier Lars Sponheim.