— Vi har grunn til å være fornøyd med den jobben som er gjort uansett, men jeg har store forventninger til kvelden og tror resultatet kan bli mer positivt enn ved tidligere valg, sier Sponheim til NTB. Venstre-lederen slapp som vanlig sin stemme i valgurnen i Ulvik i Hardanger ved 11-tiden mandag, før han setter kursen mot Oslo igjen til en mer spennende valgvake enn på lenge.

— Selve regjeringsspørsmålet vipper og er veldig usikkert, det blir en thriller helt inn. Særlig i en situasjon hvor vi kan få svært stor valgdeltakelse, skaper dette enda mer usikkerhet, og denne voldsomme mobiliseringen opplever jeg som en litt ny situasjon, sier Sponheim.