I Ulvik bruker Lars Sponheim helgen til å tenke og tvile. Lytter han til sine egne argumenter, så vil han ha Venstre med i en borgerlig regjering.

— Skulle vi lykkes i å danne regjering, er jeg ganske sikker på at den blir sittende i fire år. En slik regjering kan danne flertall i tre retninger, enten med Frp, med Ap eller med SV. Så selv med et høyt støynivå i Stortinget er det godt med manøvreringsrom, sier Lars Sponheim.

Klar for jakt

Det er ikke bare sine egne politiske sår Sponheim er hjemme i Ulvik for å stelle denne helgen. I fjøset er en sau angrepet av fluemakk, og føllet Sponar, med sterke aner til Odd Roger Enoksen sin gård, trenger medisiner. Hjortejakten må vente til dyr og Bergens Tidende har fått sitt.

Over småbondens hverdagsproblemer svever store utfordringene for det lille partiet.

— Spørsmålet nå er hvordan vi kan være synlige. Er vi det best alene? Men hva skal vi da være i opposisjon til? Vi kan være i Stortinget for å være i opposisjon til opposisjonen, sier Sponheim og lar det skinne igjennom at han ikke synes en slik tilværelse er særlig forlokkende.

Dørum eller Sponheim

I fire år levde Sponheim i en alenetilværelse på Stortinget som Venstres eneste representant. Han fikk mye ut av det, men advarer dem som tror suksessen kan gjentas.

— Drømmen om suksess som tomannsgruppe tror jeg er urealistisk, men det er en reell mulighet. I så fall må urbane Oslo-Dørum og Vestlands-Sponheim med alle sine statsmannsfakter legge ned betydelig arbeid i å fremstå som et team, sier Sponheim lett selvironisk.

Velger sentralstyret i Venstre å følge opp vedtaket fra landsmøtet, så går partiet i morgen i regjeringsforhandlinger med KrF og Høyre. For Venstre blir det i en slik situasjon viktig å sikre seg en tydelig posisjon. Sponheim kan vanskelig se at Venstre kan gå i regjering uten å få tre statsrådsposter.

Flere medier har spekulert i at Dørum blir justisminister, mens Sponheim selv må pleie partigruppen.

Limet i regjeringen

— Hvis vi går i regjering er det et Venstre-prosjekt og ikke et prosjekt for å få Dørum som statsråd. Dørum hadde stor suksess utad i sentrumsregjeringen, men han spilte en mindre rolle innad, sier Sponheim.

Selv mener han seg egnet brobyggeren. Limet som holder en slik regjering sammen.

— Hjertet mitt er i KrF, mens hjernen er i Høyre. Vi deler mange av KrFs myke standpunkter, samtidig som vi er av Høyres verden når det gjelder økonomisk tenkning. Venstre vil kunne bygge bro mellom Høyre og KrF, sier Sponheim. Men han tar forbehold om at han ikke har følt Høyrepolitikken nær nok til å være sikker på at de tre partisjelene hører sammen og at forhandlingene vil lykkes.

Sponheim utelukker ikke at både han og Dørum kan gå inn i regjering, eller at de begge forblir i Stortinget.

Nådeløs dom over Sp

Lars Sponheim føler en herlig frihet over å ha gravlagt sentrumsalternativet som han mandag gikk til valg på.

— I dag er jeg sterkt i tvil om det var riktig å låse oss så tett til sentrumsalternativet etter at Bondevik-regjeringen gikk av. Jeg tror det var et strategisk feilgrep for Venstre.

— Vi gjorde et dårlig valg og er lei oss for det. Samtidig er det godt å slippe den politiske klaustrofobi som vi følte da vi satt innelåst med Senterpartiet. Som næringsminister var jeg helt inngjerdet, sier Sponheim.

— Senterpartiet lider av notorisk fremtidsfrykt. De står for en strukturkonservatisme, koblet med gamle raddis-grep, er Sponheims nådeløse dom over sine gamle kamerater i Senterpartiet.

Frihet til modernitet

— Når vi har fått friheten må vi bruke den til å spre fremtidsglede og modernitet. Vi må ha tro på ny teknologi og radikale løsninger, sier Sponheim. Miljø, forskning, forenkling og modernitet er hans kampsaker.

— En regjering av Høyre, KrF og Venstre har de beste forutsetningene for å lykkes i disse spørsmålene.

— Og du ønsker å fortsette som næringsminister for å ta opp igjen arbeidet med et enklere Norge?

— Det hadde vært veldig moro, men om det er aktuelt gjenstår å se, sier Sponheim.

LYKKELIG I FRIHET: - Jeg tror det var et strategisk feilgrep å låse Venstre så tett til sentrumsalternativet, sier Lars Sponheim.
Foto: Vegar Valde