Aksjonen vil pågå utover i valgkampen, men bare i løpet av en times tid i formiddag hadde flere hundre skrevet under i Bergen sentrum.— Foranledningen for denne aksjonen er at det britiske miljødirektoratet har besluttet å droppe kravet om 80 prosents reduksjon av de radioaktive utslippene til sjø fra Sellafield. Saken skal i nær fremtid avgjøres av den britiske regjerinen, altså i praksis av statsminister Tony Blair, sier Lars Sponheim til Bergens Tidendes nettutgave.- Hvem skal underskriftene overleveres til?- Vi har avtale med det britiske liberale partiet, som er helt på linje med oss i denne saken. De vil bringe underskriftene videre til rett adresse, sier Sponheim, som kritiserer statsminister Jens Stoltenberg for unnfallenhet i saken.- Stoltenberg lovet for en tid tilbake i Stortinget at han skulle ta saken opp med Tony Blair i løpet av juni. Jeg har fått bekreftet fra Stoltenberg selv at det har han ikke gjort, sier Lars Sponheim.Det farligste stoffet som slippes ut fra Sellafield, technestium-99, vil avgi radioaktivitet til omgivelsene i flere hundre år. Utslippene er en fare for miljø og næringsvirksomhet langs norskekysten.