— Når du sitter i en regjering må du kunne bruke ordet vi. Vi mener det og det. For meg vil det være umulig å bruke vi sammen med Fremskrittspartiet. For avstanden mellom oss i politikk er så stor. Det er helt uforenlige størrelser, sa Venstre-lederen da han i går oppsummerte vårsesongen. Det vi si de fire årene med Venstre i samarbeidsregjeringen Bondevik.

For ferde dag på rad denne uken sto Carl I. Hagen i sentrum når politikere og journalister snakker norsk politikk. Og for Sponheim var det nok litt pinlig at han før helgen langt på vei gjorde Frp stueren, gjennom et avisintervju.

Så kom Hagens ultimatum om å avvise enhver støtte til en «Bondevik 3»-regjering etter valget.

Men Sponheim kom seg som vanlig ut av knipen, denne gang ved i skille mellom den Hagen som gjør så mange sprell, og det partiet og de velgerne han representerte.

Og Venstres leder gjorde det nok en gang klinkende klart: Det finnes bare en statsministerkandidat på borgerlig side, og han heter Kjell Magne Bondevik.

Men han så frem til å samarbeide med Frp i Stortinget fra sak til sak. Men aldri i regjering.

90 prosent sikkert

Selv om målingene på ingen måte taler Venstres sak for tiden - snittet er på 2,5 prosent - så lar ikke Lars Sponheim seg vippe av pinnen.

— Vi vinner våre velgere de siste tre dagene av valgkampen. Jeg har vært langt mindre komfortabel før et stortingsvalg enn jeg er denne gangen.

Det er 90 prosent sikkert at Venstre kommer til å avgjøre regjeringsspørsmålet, alt tyder på det. Derfor vil en stemme på Venstre være en garanti for at sentrum/høyre-regjeringen fortsetter.

— Vi skal også huske på at det er kommet en ny valglov, som åpner for enda flere utjevningsmandater. Kommer Venstre over sprerregresen (4 prosent) er vi sikret en betydelig gruppe i det neste storting, la den optimistiske ulvikbonden til.

Lang skryteliste

I kjent stil la Sponheim, og hans to nestledere, frem en betydelig skryteliste over hva partiet har utrettet med tre statsråder og to representanter i Stortinget.

Det gikk mye på miljø og kollektivsatsing, litt på effektivisering av offentlig sektor og større frihet for den enkelte borger.

Men det viktigste var at de innfridde løftet fra 2001 om å sikre en regjering uten Ap og Frp

— Det har vi i alle høyeste grad klart, sa han.

— Men vi har mer å gjøre. Blant annet vil Venstre være garantien for at det ikke blir iverksatt olje eller gassutvinning i Lofoten, at Vefsn blir vernet og at den gode utviklingen i distrikts- og landbrukspolitikken fortsetter.

Når det gjelder de omstridte gasskraftverkene basert på dagens teknologi var Venstre fornøyd med at de ennå ikke er igangsatt, til tross for konsesjoner og politisk flertall på Stortinget.

— Jeg vil oppfordre Hydro til ikke å vedta å bygge et slikt gasskraftverk, som de har planer om. Gjør de det vil de få en tung bør å bære, sa partileder og landbruksminister Lars Sponheim til sommerjournalistene i går.

Og på plassen ved siden av oss all sto en høflig gjeng fra Natur og Ungdom med fy-plakater mot Venstres svik i Barentshavet, som nå skal bygges ut.

Sponheim fikk en T-skjorte og takket de unge for fremmøtet og for støtten.

Det var neppe det som var ungdommenes hensikt med visitten.