Men Sponheim, som talte for Venstres landsmøte i Stavanger, ga samtidig uttrykk for at EU-medlemskap ikke fremstår som spesielt attraktivt akkurat nå. Saken kommer opp når Venstre skal vedta nytt stortingsprogram, og Sponheim utbrøt:

— Vi reiser dette spørsmålet i en situasjon hvor det kanskje er det dummeste tidspunkt å melde seg inn i EU på.

Les også:

Lars Sponheims Ap-skrekk

Men Sponheim understreket at han ikke er spesielt opptatt av hva Norge kan tjene på å være EU-medlem. Det som gjør ham til ja-mann, er de mligheter EU har til å knytte broer over til den muslimske verden og stimulere til en demokratisk utvikling i disse landene.

Sponheim ble møtt med et halvt minutts applaus da han entret talerstolen, og applausen var enda sterkere og mer langvarig da han avsluttet talen.

I den kom han også inn på konflikten mellom Kjell Inge Røkke og den rødgrønne regjeringen, etter at staten kom inn som mindretallseier i ett av Røkkes selskaper.

— Nå har han fått det han alltid har drømt om: en mindretallseier som er søkkrik – og kørka dum, sa Sponheim.

Han brukte statens investering som eksempel på en uheldig utvikling i norsk demokrati, der stadig flere avgjørelser blir foretatt på kammerset. -Flertallsregjering ha svekket demokratiet, mente Sponheim.

Feil retning

Han synes den rødgrønne regjeringen nesten hver dag går i en annen retning enn de verdier Venstre står for: frihet, mangfold og sprednign av makt.

— Vi har et Ap som velger kontroll fremfor frihet, som binder seg til sterke særinteresser, sa Sponheim som tilføyde at de rødgrønne vil ensretting, mens Venstre vil mangfold.

-Vi i Venstre forbyr ikke alt vi er imot, det er ikke det frihet handler om, utbrøt Venstre-lederen.

Han hevdet at de sosialistiske partier oppfatter seg selv som moralsk overlegne i saker som gjelder solidaritet og kamp mot fattigdom. Men ifølge Sponheim har vi ikke fått noen forbedring når det gjelder fattigdom i Norge.

Venstre-lederen advarte også mot dem som ønsker mer høyrepopulisme.

— I kampen om å snakke folk flest etter munnen, skal vi være det anti-populistiske alternativet, lovet Sponheim.

Ikke oljeboring i nord

Han la vekt på at landet må endre kurs i klimapolitikken, og sa:

— Venstre klarte å komme lenger med Høyre i klimapolitikken enn SV har lykkes med Ap.

Sponheim gjorde det klart at Venstre ikke kan sitte i en regjering som administrerer olje- og gassaktiviteter i Lofoten og Vensterålen.

Han tok ellers til orde for større kommuner, slik at det skal bli i bedre stand til å løse fremtidens velferdsoppgaver.

Selv om Sponheim markerte avstand til Frp i innvandringspolitikken, avviste han at Venstre er noen «snillister» som vil åpne grensene. Han karakteriserte det som et "kjempeproblem for asylinstituttet" at enkelte prøver å lure seg inn i andre land på gale premisser.

I stedet vil han åpne flere muligheter for arbeidsinnvandring fra land utenom EØS-området.

Men Sponheim snakket også om at det flerkulturelle samfunnet utfordrer våre frihetsverdier.

Hva synes du om Sponheims ja? Si din mening her.