Parallelt med nervekrigen mellom Frp og de tre samarbeidspartiene faller flere og flere kort på plass i statsrådskabalen.

Alle de tre partilederne ser nå ut til å være trygt plassert i det kommende regjeringssystemet. Jan Petersen (H) har i realiteten for lengst fått oppfylt ønsket om å bli utenriksminister.

«Lette» departementer

Venstres Lars Sponheim overtar etter alle solemerker som landbruksminister, etter det Bergens Tidende kjenner til.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF) blir trolig ny kulturminister.

Det er verdt å merke seg at lederne for de to sentrumspartiene blir statsråder i departementer som oppfattes å være blant de «letteste» og minst arbeidskrevende.

Vil ikke sitte «nedsyltet»

Det er et bevisst valg, for på den måten får de tid og overskudd til å ta seg bedre av partiorganisasjonen og forholdet til stortingsgruppene enn de maktet i den forrige Bondevik-regjeringen.

Både Sponheim og Svarstad Haugland satt den gang «nedsyltet» med daglige gjøremål i henholdsvis Nærings— og Sosialdepartementet.

Kan landbruksfaget

For Lars Sponheim er posten som landbruksminister på mange vis et naturlig valg. Han behøver ingen innkjøringsperiode for å bli fortrolig med fagfeltet.

Han er utdannet landbruksøkonom (cand.agric.) fra Norges Landbrukshøyskole på Ås, og var i en årrekke lektor og senere rektor ved Statens gartnerskule på Hjeltnes. Han har også vært jordbrukssjef i Ulvik og Granvin.

Stor anerkjennelse

Alt tyder ellers på at Odd Einar Dørum overtar som statsråd og sjef for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Som medlem av stortingskomiteen for samme arbeidsfeltet har Dørum i tiden etter regjeringsskiftet i fjor nådd stor anerkjennelse i utdannings- og forskningsmiljøene. Noen reprise på suksessen som justisminister er derfor mindre aktuelt.

Venstre får trolig tre statsråder. Den tredje blir en kvinne. Men det er uvisst hvem som blir kalt til Kongens bord. Partiet er noe i beit for opplagte kvinneemner. Det er en viss tilbakeholdenhet mot å be Eldbjørg Løwer eller Guro Fjellanger ta en ny økt. Aud Folkestad, som har vært med i forhandlingene på Sem, er heller ingen opplagt kandidat.

Parlamentariske ledere

Ellers synes det mer og mer på det rene at parlamentariske ledere for de tre samarbeidspartiene blir Oddvard Nilsen (H), Jon Lilletun (KrF) og Trine Schei Grande (V). Den siste er nybegynner i Stortinget, som kommende vararepresentant for Dørum, men har gjort det godt som byråd i Oslo. Hun er også en erfaren venstrepolitiker.

GÅRDSGUTT: Lars Sponheim blir etter all sannsynlighet ny landsbruksminister.
Foto: Vegar Valde