Dermed har Sponheim gjort den berømmelige bopliktsaken på Ågerøya mer politisk betent.

— Landbruksministeren kludrer det enda mer til for seg, sier sekretær i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Kjell Engebretsen (Ap).

Han anser det for sannsynlig at komiteen kommer til å utbe seg ytterligere forklaringer av Sponheim når landbruksministerens brev skal behandles torsdag.

Komitéleder Ågot Valle (SV) er meget kritisk til framgangsmåten, og sier til NTB at hun torsdag vil gå inn for at saken blir ført videre, enten ved at det åpnes egen sak i komiteen, eller at komiteen stiller ytterligere spørsmål.

BT-avsløring

Sponheim har fra Stortingets talerstol erklært at han ikke visste om Lillesand-saken før han leste om den i avisene. Dette ble tolket som at embetsverket tok avgjørelsen på egen hånd. Kontrollkomiteen syntes det var merkelig og spurte Sponheim om det virkelig var tilfelle. Bakgrunnen var et oppslag i Bergens Tidende om at statssekretær Kongshaug hadde befatning med saken.

I sitt svarbrev datert 15. april bekrefter Sponheim denne opplysningen.

— Jeg kan også opplyse at statssekretær Kongshaug som ledd i departementets ordinære saksbehandlingsrutiner har hatt embetsverkets forslag til vedtak til vurdering, skriver landbruksministeren.

— Det er uinteressant om det er personen Sponheim eller hans medarbeidere som har hatt saken. Poenget er at den har vært til politisk behandling, sier Engebretsen til NTB.

Saken gjelder om Henrik P. Thommessen skal få unntak fra boplikten som gjelder på Ågerøya utenfor Lillesand. Thommessen, som er Venstre-mann, fikk en takst på 6,75 millioner på eiendommen, men hevder han ikke fikk høyere bud enn 2 millioner.

Møte

I brevet kommer Sponheim også med en annen oppsiktsvekkende opplysning:

— Han (Kongshaug) har også avholdt et møte med Henrik Thommessen i sakens anledning, skriver statsråden.

Det står ikke hvem som ba om møtet og når det ble avholdt.

— Er Sponheim nærmere at det åpnes sak mot ham?

— Han er i hvert fall ikke lengre unna, svarer Engebretsen.

(NTB)

MÅ INNRØMME: Landbruksminister Lars Sponheim har medgitt at en statssekretær behandlet saken om å gi fritak for boplikt i Lillesand.
Foto: Eirik Brekke