OLAV GARVIK

Sponheim sier til Bergens Tidende at den siste ukes uenighet mellom Kjell Magne Bondevik og Erna Solberg om alkoholavgiftene er et nytt eksempel på en fjær som er blitt til fem høns.

— Vi har snakket ut om disse tingene, om hvordan de kunne ha vært håndtert annerledes. Det gjør vi stadig, og det har vi gjort i dette tilfellet, sier han.

Enig med Bondevik

— Betyr det at du og Venstre er mest på linje med Kristelig Folkeparti i avgiftssaken?

— For det første vil jeg si at jeg var helt enig med statsministeren i det initiativet han tok under møtet på Island med de andre nordiske statsministrene. Det må være en grense for hvor langt de nordiske land må la seg presse av andre i avgiftsspørsmålet.

Som avgiftspolitisk spørsmål er ikke dette så mye en symbolsak for oss. Det er heller ikke et prioritert mål for Venstre å senke alkoholavgiftene i forbindelse med budsjettprosessen i høst.

Pragmatiker

— Du ser med andre ord pragmatisk på denne avgiftsdebatten?

— Det kan man gjerne si. Men edruskapsaspektet er selvsagt viktig også for Venstre.

— Er ikke alkoholholdige varer likevel for dyre i Norge?

— Vi må se dette i forhold til det alminnelige velferdsnivået. På den bakgrunn synes jeg ikke alkoholprisene er for høye. Jeg har sittet i to regjeringer som har senket avgiftene på vin og brennevin, slik at mest mulig av omsetningen kan foregå gjennom Vinmonopolet, og det har i hvert fall fungert, sier Lars Sponheim.