— For hver runde av denne saken ser jeg tydeligere at det ikke er noen grunn til at legene skal sitte på en pidestall og være en mellomting mellom menneske og Gud, sier Lars Sponheim.

I gårsdagens Bergens Tidende kom det frem kritikk mot lovforslaget Venstre-lederen har fremmet i kjølvannet av Kristina-saken. Sponheim foreslår at det opprettes et uavhengig organ som kobles inn når sykehus og pårørende ikke blir enige om å avslutte livsnødvendig behandling.

Seksjonsoverlege Hans Flaaten ved intensivavdelingen ved Haukeland hevdet at et slikt organ i verste fall kan føre til at intensivkapasiteten må økes med 50 prosent - noe som vil koste opp mot en milliard kroner.

— Tallet han kommer med er helt hinsides. Her er det snakk om fire - fem tilfeller i året i Norge, hevder Sponheim.

Han mener Flaaten fokuserer for mye på økonomi.

— Hvis det er slik at legene som venter på et siste nikk fra deg før de drar ut stikkontakten bare teller timer og penger, viser det behovet for et uavhengig organ, utdyper han.

— Kan ikke et slikt organ gjøre det vanskeligere for pårørende i en presset situasjon?

— Hvorfor skal det bli vanskeligere av å la flere se på saken? Det er viktig å ha trygghet når du tar en beslutning om liv og død som du må leve med i alle år.

– Flaaten hevder at behandlingstiden i et uavhengig organ kan føre til at pasientenes lidelser trekker ut?

– Jeg vil tro at de pårørende er minst like opptatt av om pasienten lider som det legene er. Jeg er rystet av at det skal sitte noen arrogante leger og være skråsikre på at de alltid har rett, sier Sponheim.

Han mener Kristina-saken er alt annet enn et enkelttilfelle.

— Men de fleste er ikke sterke nok til å ta opp kampen mot legene, sier han.