— Det kommer til å skje forandringer slik det har skjedd kontinuerlig de siste årene. Men jeg tror ikke på dramatiske virkninger av en WTO-avtale, annet enn en forsiktig utvikling i retning av at færre bønder driver det samme arealet som i dag, sier Sponheim til BT.

Han mener dette er utvikling som skjer naturlig i takt med forbedringene i velstand og teknologi.

I gårsdagens BT sa forsker Ivar Gaasland at han ventet dramatiske kutt i vernet av det norske jordbruket. Årsaken er press fra WTO.

Samtidig viser den såkalte Forpliktelse til utvikling-indeksen til Center for Global Development at Norge samlet sett har de høyeste tollene av de rike landene.

Ministeren lar seg ikke imponere over analysene til Ivar Gaasland.

— Han representerer et ekstremistisk syn, mener Sponheim, som hevder norsk landbruk kan tåle visse reduksjoner i tollbeskyttelsen.

Statsråden mener det er skremselspropaganda Bondelaget kommer med når de sier at 25.000 årsverk vil gå tapt i landbruket dersom WTO bestemmer seg for å vedta utkastet som nå ligger fremme.

— Der tar de helt feil, sier han.

— Hvordan tror du nordmenn vil reagere dersom parmaskinken ble 20 prosent billigere?

— Akkurat parmaskinken er et dårlig eksempel siden den allerede selges så dyrt. De har lykkes å skape en identitet, og dette er også veien å gå for norske bønder, mener statsråden.

— Produksjonen må dreies over fra å være importkonkurrerende til å bli spesialproduksjon som velstående forbrukere er villige til å betale for.