Partileiarane på borgarleg, side må gå av dersom dei ikkje får til eit samarbeid med Siv Jensen og Framstegspartiet før neste stortingsval, sa Herman Friele i Bergens Tidende i går.

Får Erna Solberg (H), Dagfinn Høybråten (KrF) og Lars Sponheim (V) ikkje til eit partnerskap med Framstegspartiet er dei feil personar på sine postar, meiner han.

Sponheim har liten sans for Friele-utspelet.

Opphøgd ordførar

— Eg har stor forståing for at ordføraren i Bergen er ein opphøgd person, men eg synest han går veldig langt når han hevar seg over medlemmene i andre parti, seier Sponheim.

Friele må forstå at eit borgarleg samarbeid er ikkje eit mål i seg sjølv, meiner Sponheim.

— Dette handlar ikkje berre om samarbeid, det handlar om kva det skal samarbeidast om, seier Sponheim.

Etter Sponheim si vurdering har Venstre større politisk avstand til Framstegspartiet enn til Arbeidarpartiet, i alle fall i materielle spørsmål. Og han trur motstanden mot Framstegspartiet hos partimedlemmene i Venstre er enda større enn den han sjølv står for.

Avstanden har auka

Venstreleiaren ramsar opp ei rekke spørsmål der han meiner Venstre og Framstegspartiet har svært ulik politikk:

— Pengebruk

— Ressursforvaltning

-Miljø-

— Distrikts- og næringspolitkkk

— Intergrering av innvandrarar

Og etter stortingsvalet har ikkje Framstegspartiet oppført seg på ein måte som styrkjer sjansen for samarbeid, meiner Sponheim.

— Her er det nok ein lang veg å gå, seier han.