— 1,4 prosent er ikke et reelt tall, men trolig en blindgjenger, er Sponheims umiddelbare kommentar til målingen Norsk Respons har utført for Bergens Tidende.

Venstre-lederen gir denne begrunnelsen for «blindgjenger»-argumentet:

— Gjennomsnittet for Venstre på mai-målingene er rundt tre prosent. Helheten i denne målingen viser imidlertid at vi må klatre over sperregrensen for at det skal bli jevnere mellom blokkene. Venstre skal mobilisere frem mot valget, og jeg vil minne om at vi for fire år siden også hadde enkelte målinger på ett-tallet. På valgdagen viste det endelige resultatet at vi var to tusen stemmer unna sperregrensen, sier Lars Sponheim.

Uten en solid langspurt frem mot valget i september, kan Venstre imidlertid bare se langt etter stortingsrepresentasjon.

Rødgrønt forsprang

Kommer Venstre over sperregrensen på fire prosent, blir plutselig styrkeforholdet mellom de rødgrønne (Ap, SV og Sp) og de borgerlige langt mer balansert. Særlig hvis Sp havner under den magiske grensen. På denne målingen er Senterpartiet så vidt over det kritiske nivået i velgeroppslutning med sine 4,1 prosent.

Det rødgrønne regjeringsalternativet styrker grepet om velgerne drøyt tre måneder før stortingsvalget.

  • SVs fremgang på 3,1 prosentpoeng til 17,6 mer enn oppveier Arbeiderpartiets tilbakegang på halvannet prosentpoeng til 29,0.
  • De rødgrønne ville fått 90 av de 169 mandatene hvis denne målingen var valgresultatet.
  • H og KrF ville sittet tilbake med 42 representanter, som er 20 færre enn dagens regjeringspartier vant ved 2001-valget.
  • Når Frp inkluderes i det borgerlige selskap, er de rødgrønnes forsprang på BT-barometeret redusert til 11 mandater.

Størst oppsving på denne landsomfattende målingen har SV. Kristin Halvorsen som kniver om å lede landets tredje største parti, har skaffet seg et aldri så lite forsprang i duellen med Høyres Erna Solberg.

Frp i medvind

Høyre viser en bemerkelsesverdig stabilitet i oppslutning på rundt 16 prosent, men det har neppe mer enn akademisk interesse i Høyres Hus. Der i gården bekymrer de seg nok mer over at nesten hver fjerde velger har forduftet siden forrige stortingsvalg. De fleste har satt seg på gjerdet, men Høyre lekker også i begge ender, til Frp og Ap.

Etter tre måneder med jevn tilbakegang på Norsk Respons-målingene, får Fremskrittspartiet denne gang en opptur på 2,4 prosentpoeng. Carl I. Hagen & Co. sikter mot 20 prosents oppslutning ved høstens valg, og denne BT-målingen bærer bud om at det målet er innenfor rekkevidde.

PS: 27 prosent av velgerne som ble spurt, har ikke bestemt seg for parti. Kvinnene er i flertall i vet ikke-gruppen.