Venstre foreslår i sitt alternative budsjett at det skal brukes en halv milliard mindre i oljepenger. Partiet vil også vri skattetrykket fra arbeidende kapital til forbruk.

– Kapasiteten i Norge er fullstendig sprengt. Det er stor mangel på arbeidskraft, noe som presser lønningene, prisene og rentene. Det er på høy tid å gjøre noe med opphetede veksten i økonomien, hvis ikke gjør markedet jobben. Og da skjer det uten politisk styring, advarer Sponheim.

Han viser til at det internasjonale bildet er preget av oppgang, men at Norge sliter spesielt med å få kvalifisert arbeidskraft.

– Selv regjeringen innrømmer at det ikke er lett å si hvordan dette går. Det virker ikke som det er mulig for dagens flertallsregjering å føre en stram økonomisk politikk. Det ville nok vært lettere for en mer homogen mindretallsregjering, sier Venstres leder.

Han minner om at en renteøkning på 1 prosent vil føre til at kommunene får 800 millioner kroner mer i utgifter.

– Ut på våren bli det nødvendig med et betydelig strammere opplegg. Kanskje kommer det i revidert nasjonalbudsjett i mai, sa Sponheim.