Det er SV og i særdeleshet Kristin Halvorsen han har i tankene. Mens SV surfer høyt på alle meningsmålinger, må hans kjære Venstre finne seg i å være helt nede på 1-tallet på enkelte barometre.

Dette er den bitre realitet når han fredag åpner Venstre-landsmøtet i Stavanger.

— SV blir dessverre ikke avkledt i den tabloide verden. Men sannheten er at partiet i hele sitt program og ideologi er mer sosialistisk enn på lange tider. Likevel greier man med blide ansikter å forføre det norske folk.

Det har, på samme måte som Frp, aldri sittet i regjering - og det bør heller aldri få regjeringsmakt! sier Sponheim til Bergens Tidende.

En «sport» fra SV

— Dette høres ikke særlig demokratisk ut?

— Tilsynelatende ikke, men SV har som opposisjonsparti gjort det til en sport å svekke det skjøre instrumentet som parlamentarismen tross alt er. Jeg klarer ikke å se hvordan demokratiet skal kunne fungere med et SV ved makten.

Men ser vi på stortingsopposisjonen i sin helhet, må jeg dessverre konstatere at SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i ferd med å etablere en ren sosialistisk blokk. Overbudspolitikken viser flere eksempler på det.

- Rimelig fornøyd med meg

— Det er åpenbart ro i Venstre akkurat nå. Og ingen forsøker heller å ta skalpen på partilederen?

— Jeg tror folk er rimelig fornøyd med jobben jeg gjør som landbruksminister. Men det er ikke den letteste oppgaven å kombinere med partiledervervet, skal jeg si deg! Partiet «spiser» meg i helgene.

Ser vi på de resultater vi har oppnådd i regjeringen, så er de omvendt proporsjonal med gallupoppslutningen. Det er enormt mye vi har greid å flytte på. Men det er en tøff hverdag å være lillebror, slik medieverdenen fungerer.

— Sliter dere ikke med å holde humøret oppe i partiet, når oppslutningen er så dårlig?

— Neida, vi har etter hvert fått god trening i å sitte med ansvar i vanskelige tider. Disiplinen er god, og jeg konstaterer at vi foran kommunevalget stiller omtrent like mange lister som vi gjorde forrige gang.

- Vi var gladere sist

— Tenker du etter hvert på å trekke deg som partileder?

— Det er valg på landsmøtet neste år, og da har jeg vært leder i åtte år. Da er jeg nødt til å tenke meg grundig om. Ved stortingsvalget i 2005 vil jeg være 48 år, og det er god nok grunn til å tenke gjennom hva jeg skal gjøre videre.

— Er det lettere å samarbeide med Høyre i denne regjeringen enn det var med Senterpartiet i den forrige?

— Høyre er uten tvil tøffere og tydeligere enn Senterpartiet var. Men jeg opplever nok at vi som var med i Bondevik I var gladere i hverandre, og at vi kom nærmere inn på hverandre. Det er i denne regjeringen en renhårig, men mer forretningsmessig tone.

Dessuten må jeg også få si at denne regjeringen står for en mer konsistent politikk enn den forrige jeg var med i. Det ble mer kompromisser i begge retninger i den forrige.

— Kvir du deg til styrkeprøven i juni, når revidert nasjonalbudsjett skal loses trygt i havn?

— Jeg ser ikke bort fra at det kan bli en tilspisset situasjon, for regjeringen tåler ikke at budsjettet svekkes ytterligere. Derfor utelukker jeg ikke at det blir stilt kabinettspørsmål, sier Lars Sponheim.

GLADERE FØR: Lars Sponheim mener at statsrådene var gladere i hverandre i den forrige Bondevik-regjeringen enn tilfellet er nå. <p/> Håvard Bjelland (Foto)