– Regjeringens krisepakke er i all hovedsak rettet mot bygg— og anleggssektoren som opererer i et skjermet innenlandsk marked, mens for den delen av norsk næringsliv som er eksportrettet og har markedene sine utenfor Norge, er det lite å glede seg over. Det er denne delen av norsk næringsliv som er hardest rammet av krisen, og det er de som i minst grad blir tilgodesett i regjeringens tiltakspakke, sier Sponheim i en pressemelding.

Han er imidlertid glad for at regjeringen har fulgt opp en rekke av innspillene fra Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti når det gjelder forskning, høyere utdanning og miljø.