Veitrafikk og luftfart bidrar tungt til utslippene av klimagasser. Meningsmålingen Sentio har laget for BT, viser at 50,3 prosent avviser økte miljøavgifter på disse områdene. Det er en klar sammenheng mellom folks holdninger i dette spørsmålet og hvor de plasserer seg på den politiske høyre/venstreaksen.

En tredjedel av de spurte sier ja til å punge ut mer både for bilbruk og på flyreiser. Bare et fåtall er tilhenger av økte avgifter på enten bil eller flyreiser.

73 prosent av Frps velgere er imot å betale ekstra miljøavgifter for bruk av bil og fly. Også høyrefolk uttrykker stor motstand mot forslaget.

SV-sympatisørene er i særklasse mest villige til å betale høyere miljøavgifter — hele 86 prosent.

Menn er mer avvisende enn kvinner til avgiftshopp.

På spørsmålet om folk er villige til å redusere bilbruken eller reise mindre med fly for å redusere utslippene, er det flest som vil kutte i bilbruken.