– Det beste du kan gjøre for jordkloden er å spise hvalkjøtt heller enn andre typer kjøtt, sier Rune Frøvik, som er daglig leder i Høge Nord Alliansen.

Utslippene fra et måltid med storfekjøtt tilsvarer utslippene fra åtte måltider med hvalkjøtt, hevder alliansen i en ny undersøkelse. Også lam, svin, kylling og flere typer sjømat fører ifølge alliansen til større klimagassutslipp enn hvalkjøtt.

Undersøkelsen bygger på tall fra åtte hvalfangstbåter. I 2007 brakte båtene totalt 461 tonn hvalkjøtt på land, mens de brukte i alt 295 tusen liter diesel. Dette gir en klimabelastning på 1,9 kilo CO2-ekvivalenter per kilo hvalkjøtt.

Men hvalfangstlobbyistenes undersøkelse imponerer ikke Greenpeace, som mener artsvernet er mer tvingende enn klimaspørsmålet i dette tilfellet.

– At arten overlever, er viktigere enn at vi kan redusere utslippene av klimagasser ved å spise den, sier Truls Gulowsen fra Greenpeace.

Han tilføyer at nesten alle andre typer mat fører med seg lavere utslipp av klimagasser enn kjøtt. Dessuten har fisk og sjømat generelt lave utslipp. Ifølge Høge Nord Alliansen fører kystfanget fisk til lavere CO2-utslipp enn hvalkjøtt.