MAGNUS VOLLSETForeningen har ansvaret for å kontrollere rundt tre tusen bygg rundt om i landet, på oppdrag fra forsikringsselskapene. Mindre enn ett av fire anlegg består testen.

— I ytterste konsekvens kan dette være en fare for liv og helse, sier seksjonssjef Dagfinn Kalheim i Norsk Brannvern Forening.

Spår flere storbranner I september i fjor var det storbrann i et varehus i Narvik. I februar i år ble et lager på Kløfta totalskadd i brann. Begge byggene hadde sprinkleranlegg, men disse sviktet på grunn av mangelfull internkontroll og feil dimensjonering.

Ingen ble skadd i brannene. Kalheim spår at det vil bli flere branner i bygninger med sprinkleranlegg, nettopp fordi anleggene ikke fungerer godt nok.

— Vi kontrollerer de samme anleggene hvert år. Ofte er det de samme feilene som går igjen, sier Kalheim til Bergens Tidende.

Like ille i Hordaland Dette er de vanligste feilene:* Anlegget er ikke dimensjonert for bygget. Blir det en brann, vil ikke anlegget ha mulighet til å slokke.* Det føres for dårlig tilsyn med anlegget. FG-kravet er en sjekk i uken, brannvesenet anbefaler en sjekk i måneden. Mange overser dette fullstendig.* For lavt trykk i det kommunale vannettet til at sprinkleranlegget kan slokke en brann.

— Det er ingenting som tyder på at situasjonen på noen måte er bedre i Hordaland enn resten av landet, sier Kalheim.

Hemmelig liste Han vil ikke ut med listen over bygg som ikke tilfredsstiller kravene til brannsikkerhet.

— Dette er en privat ordning. Eierne ber oss om å undersøke brannsikkerheten. Vi kan ikke gå ut med de enkelte resultatene offentlig, sier seksjonssjef Dagfinn Kalheim.

Les også: - Brannsikkerheten godt ivaretatt i Bergen