Om få måneder skal forsvarssjef Sverre Diesen offisielt legge frem Forsvarsstudien 2007. Dette er en konsekvensanalyse av hvilket forsvar vi får for de midlene storting og regjering til enhver tid stiller til rådighet. Slike analyser blir utarbeidet med noen års mellomrom, og danner utgangspunktet for en diskusjon som skal gi et forutsigbart forsvar, uten milliardoverskridelser.

TIDLIGERE i denne uken sivet det ut beleilige lekkasjer fra forsvarssjefens arbeid, selv om det på langt nær er avsluttet. Ikke uventet skal forsvarssjefen mene at vi ikke har behov for de seks nye MTB-ene som er under bygging. Dette antydet Bergens Tidende allerede i desember ville komme til å skje.

Sverre Diesen går i sin forgjenger Sigurd Frisvolds fotspor hvis han ikke ønsker de nye MTB-ene i den fremtidige flåtestrukturen. Frisvold gikk i sin siste forsvarsstudie også inn for å klare seg uten MTB-er. Han talte for døve politikerører. I et bredt forsvarspolitisk forlik i 2001 gikk de folkevalgte inn for å bygge nye MTB-er til fem milliarder kroner.

DEN SITTENDE forsvarssjefen, Sverre Diesen, vet godt at byggingen av de nye hurtiggående missiltorpedobåtene er kommet så langt at prosjektet vanskelig lar seg stanse. Han kjenner også til at det ligger tung politisk prestisje bak vedtaket om å bygge MTB-ene. Forsvarssjefen er også vel kjent med politikernes poengterte ønske om synlighet i nordområdene og vern om naturressursene våre i havet. Selv om dette i første rekke er Kystvaktens oppgaver, er de nye MTB-ene, med sin store rekkevidde på kort tid, som skapt for disse formålene. Hos menigmann vil det dessuten fortone seg som noe merkelig dersom de nye MTB-ene går rett fra verftet i Mandal til opplagsbøyene.

DERFOR er det grunn til å tro at MTB-ene blir brukt som brikke i et spill som skal skaffe flest mulig kroner til Forsvaret. Forsvarssjefen får ryggen fri ved å holde fast ved at Forsvaret kan klare seg uten MTB-ene, og dermed holde budsjettene nede. Samtidig vet han innerst inne at disse fartøyene kommer, og at politikerne vil finne penger til å holde dem i drift. Ikke minst kan Diesen med god samvittighet stå på barrikadene på andre områder, og argumentere med at «jammen, vi foreslo jo kutt som ikke ble noe av». Lykkes han med strategien, kan han få både MTB-er og ekstrakroner i potten til bruk på andre felt.