Dataspill er ikke lenger underholdning kun på hjemmebane. Også barnehagene omfavner nå de populære spillene som kombinerer læring og underholdning.

— Såkalt edutainment vil eksplodere i fremtidens skole og barnehage, spår førstelektor Vigdis Vangsnes ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

— Dette er en del av vår tids barnekultur. Det er noe barn er så opptatt av at de blir trøtt i armen før de blir trøtt i hodet, sier førstelektor Nils Tore Gram Økland ved HSH.

Lite forskning er gjort på dataspill og barn helt ned i barnehagealder. Nå skal spillaktivitet i barnehager over hele landet kartlegges.

- Ungene elsker spillene

Latteren runger når femåringene i Valvatna barnehage på Stord prøver klær på den virtuelle kaninen Josefine.

— Ta den luen.

— De hanskene.

— Det skjerfet.

Jo rarere, jo bedre. Etterpå er det Elias Vedøys tur til å legge puslespill. Virtuelle Josefine kommer med råd og oppmuntring. Det gjør også barna rundt PC-en.

— Opp, opp!

— Nei, bort der!

Brikkene faller på plass med fanfare.

— Ungene elsker spillene. De synes det er kjempekjekt å holde på med, sier pedagogisk leder Kjersti Klingsheim Høgås.

- Et supplement

Spillingen går på rundgang - noen minutter på hver.

— Det er viktig at voksne er med for å se at det går fint for seg. Jeg opplever at barna er veldig opptatt av å følge med og hjelpe hverandre.

Høgås er ikke skeptisk til dataspilling i barnehagen og mener mye læring kan skje foran skjermen.

— Barna lærer å samarbeide og vente på tur. Det er mye begrepslæring. De lærer også å sitte i ro og følge med på én ting om gangen.

PC-en brukes ellers til informasjonssøk i prosjektarbeid.

— Hos oss er data et supplement. Det kommer i tillegg til alt annet vi driver med, sier Høgås.

- God luring til læring

Barnehagen på Stord er en av fire som i løpet av det kommende året vil få besøk av forskerteamet fra HSH.

Hvilke språkbrukssituasjoner som oppstår når unger spiller data alene, sammen med andre barn og med eller uten voksen til stede er det store spørsmålet.

Samtidig skal det gjøres en landsomfattende kartlegging av hvor utbredt dataspill i barnehager er. Hele prosjektet avsluttes i desember 2010.

— Språkutvikling er utrolig viktig å ivareta fra barn er små. Deres spillkompetanse blir del av deres samlete kommunikasjonskompetanse, sier Vangsnes.

— Det verbale språket i dataspill kan gjerne se fattig ut, men spillene er multimodale med musikk, lyd og bilder i bevegelse. Barna går inn i en verden som kommuniserer. Å forstå alle disse tegnene er en språkkompetanse på høyt plan, supplerer Økland.

Vangsnes mener skolen kan lære mye av dataspill.

— I vanlig skole kan barn ofte oppleve at de ikke strekker til. I dataspill får de umiddelbar respons og opplever mestring. Det er motiverende. Dataspill er god luring til læring.

SMÅ DATAGURUER: - Josefine forteller hva vi skal gjøre, sier Frida Vørøs (til h.) og Malene Alvsaker mens latteren runger. Emil Sætre og Synne Wathne følger spent med, og venter på tur.
Knut Strand
FULL KONSENTRASJON: Synne Wathne sitter helt oppslukt og taus når hun spiller alene. I grupper kommer barna gjerne med råd til den som spiller.
Knut Strand