HARRY B.A. STRANDBerlin

— For saken har det stor betydning at både første og siste føringsoffiser nå har utpekt Viksveen som «Lanze», sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

I rettslige avhør fredag skal oberstløytnant Heinz Becker (71), tidligere Skandinavia-ekspert i Stasis utenlandsavdeling, helt utvetydig ha identifisert Stein Viksveen som spionen «Lanze». Torsdag ble Viksveen utpekt som «Lanze» av sin påstått første føringsoffiser, Manfred Elisath (68).

«Viktig identifisering» - Identifiseringen som de to Stasi-offiserene har foretatt er meget viktig, fordi Stein Viksveen hele tiden konsekvent har benektet at han er «Lanze». Derfor er de siste dagenes vitneforklaringer av stor betydning for saken, sier Qvigstad til Bergens Tidende.

Han poengterer at slik han nå vurderer saken ser han ikke behov for noen nye, store etterforskningsskritt i det videre arbeidet frem mot en eventuell spiontiltale. Det betyr trolig at POT nå mener å ha fått protokollført så vesentlige vitneprov at etterforskningen kan avsluttes kort tid etter at avhørene i Berlin er sluttført i neste uke.

Til Muren falt Stasi-offiseren Heinz Becker overtok «Lanze» i 1982, og var føringsoffiser til Muren falt i 1989. Så sent som samme år skal han ha hatt minst ett møte med Stein Viksveen, ifølge POT. Gjennom de syv årene han førte sin spion skal det ha vært en rekke møter.

— Jeg kan bekreftet at de møttes atskillige ganger, sier førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som mener møtene definitivt i hadde karakter av «sosialt samvær». Hva som konkret skal ha blitt overlevert er mer uklart, og det er ulike analyser av de rapportene møtene resulterte i. Mye tyder på at Stasi-offiseren selv førte referater etter møtene, og sendte dem inn til analyse og arkivering. Møtene kan neppe ha gitt Stasi all verdens ny informasjon, og agenten «Lanze» blir ikke karakterisert som den helt store av de sentrale Stasi-offiserene som nå er avhørt.

Ikke toppspion - Ingen karakteriserer «Lanze» som noen toppagent à la «Topas», sier Qvigstad, som dermed ikke mener å ha en mindre sak enn det han tidligere har antatt. Bak agenten med kodenavnet «Topas» skuler seg den tidligere høyt betrodde NATO-medarbeider og Stasi-spion Rainer Rupp, nylig sluppet fri etter lengre fengselsstraff for overlevering av betydelige mengder meget sensitivt materiale.

POT går nå lenger enn tidligere i å bekrefte og beskrive hva som angivelig blir fremholdt bak de strengt lukkede dørene i byretten Amstgericht Tiergarten i Berlin. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad begrunner sin plutselig nye åpenhet med at det for POT nå er nødvendig å korrigere inntrykket Stein Viksveen og hans forsvarere har gitt.

— Jeg sier mer nå enn jeg har gjort tidligere i uken fordi Viksveens forsvarere gir en klart misvisende beskrivelse av situasjonen i rettssalen, sier Lasse Qvigstad.

Fastholder spionen Han sikter konkret til påstanden om at Viksveen ikke ble «rekruttert» av Stasi, men uten å vite det, «registrert». Denne avgjørende nyanseringen, som omgjør Viksveen til et offer for Stasi-systemet og ikke spion, tar POT sterkt avstand fra. Men Qvigstad vil ikke gå i detalj om hva som konkret ble sagt av siste føringsoffiser Heinz Becker under avhørene fredag.

Overlevering av penger fra Stasi til Viksveen var tema under avhøret, men verken POT eller Viksveen vil si noe om detaljene. Heinz Becker har i politiforklaring tidligere sagt at han har kvittert ut for 5.000 kroner to ganger.

POT mener Becker i likhet med første føringsoffiser, Manfred Elisath, forklarer seg troverdig, og forsøker være så presis han kan for å få frem sannheten. Det er et inntrykk Viksveen og hans forsvarere bekrefter.

I likhet med flere av de andre Stasi-offiserene, ønsker heller ikke Becker å komme til Norge i tilfelle en rettssak.

Adresseavisen/Bergens Tidende