• Det utviklet seg en spesiell kultur for politisk overvåking i Bergenspolitiet, hevder Agnete Strøm.

Slik forklarer hun at politiet overvåket medlemmer av Kvinnefronten like frem til 1994, 14 år etter at det ble ulovlig å drive politisk overvåking i Norge.

— Gjennom nidkjære politifolk som Asbjørn Bryn og Carl Rynning Tønnessen, ble politiet opplært til å drive spesielt systematisk overvåking av alle som var aktive på den politiske venstresiden. Gjennom min mappe og mappene til andre sentrale aktivister som Torstein Hjellum og Terje Valen, er det dokumentert at denne overvåkingen har fortsatt i mange år etter den ble ulovlig.

— Tror du at denne kulturen fremdeles eksisterer ved Bergen politikammer?

— Ledelsen for Bergen politikammer har aldri tatt et oppgjør med denne spesielle bergenske praksisen. Sitter de samme folkene fremdeles på politikammeret? Og hva driver de med i dag, spør Strøm.

Søkt erstatning

Strøm har søkt om 20.000 kroner i erstatning. I søknaden peker hun på at har grunn til å tro at overvåkingen hindret hennes yrkeskarriere. Strøm var tidlig på 70-tallet produksjonsleder ved Den Nationale Scene.

— I 1972 fikk jeg ikke fornyet kontrakten. Det var en politisk avgjørelse tatt av styret. Seinere har jeg aldri fått stillinger jeg har søkt. Jeg har tenkt mitt, sier hun til BT.