AV ELLEN KONGSNES

Sykehus-sykepleierne har fått gjennomslag for sin viktigste kampsak hos arbeidsgiverforeningen Navo. Natt til i går forhandlet de seg frem til en lønnsløft på 26.000 kroner for i år og neste år. Økningen gjelder for den prioriterte sykepleiergruppen med lengst ansiennitet.

Minstelønnen økte med mellom 7000 og 20.000 kroner, pluss 6000 neste år. Ingen generelle tillegg ble gitt sentralt.

En sykepleier uten ansiennitet øker lønnen fra 260.900 kroner før lønnsoppgjøret, til 275.000 kroner i mai 2007.

Med maks ansiennitet øker sykepleierlønnen fra 293.000 til 311.000 kroner i mai 2007.

En spesialsykepleier øker begynnerlønnen fra 281.600 i dag til 295.000 kroner i 2007.

Med ti års ansiennitet, som er maks, øker spesialsykepleieren lønnen fra 316.000 i dag til 342.000 kroner i 2007.

— Vi har ønsket å gjøre noe for sykepleierne som gruppe, noe økningen av minstelønnssatsene viser. I tillegg skal det nå forhandles lokalt slik at partene kan komme frem til løsninger som understøtter de målene som de enkelte helseforetakene skal nå, sier Anne-Kari Bratten, direktør for arbeidsliv i Navo, i en pressemelding.

Når de lokale lønnsforhandlingene begynner ute i helseforetakene, kommer det enda mer penger.

Hittil har sykepleierne nådd en ramme på 2,7 prosent. Totalt krever de over fire prosent lønnsøkning.

  • Vi har store forventninger til de lokale lønnsforhandlingene, sier sykepleierforbundets leder Bente G. H. Slaatten.

Det er tredje hovedoppgjør sykepleierne forhandler med Navo, og denne gangen kommer de lengre enn noen gang før - uten konflikt. Det er også første gang sykepleierne har gått med på Navos krav om å forhandle en del av lønnstilleggene lokalt, ved det enkelte sykehus.

— Nå er det opp til arbeidsgiver å vise at dette er en god modell for oss. Ellers gjør vi det ikke igjen, sier Slaatten.

— Nå forventer vi god uttelling lokalt, med mest til de med lang erfaring og mest kompetanse, men lønnsutvikling for alle, sier hun.

Bryter lokale lønnsforhandlinger sammen, kan det bli sykepleierstreik fra andre uke i juni.