De er blant de tøffeste og hemmeligste soldatene i Forsvaret, men nå feirer Forsvarets spesialkommando at norske spesialstyrker har eksistert i 50 år og inviterte pressen til Rena for å vise seg frem.

Noe av det pressen fikk se, var hvordan soldatene fikk hjelp av et kirurgisk team som hoppet ut i fallskjerm og etablerte en kirurgisk enhet med telt på 20 minutter, skriver aftenposten.no

Forsvarets spesialkommando (FSK) og Hærens jegerkommando (HJK) kan føre sin historie tilbake til 2. verdenskrig, da norske soldater tjenestegjorde i Kompani Linge, en avdeling i britiske Special Operations Executive.

Forsvaret videreførte ikke umiddelbart etter 2. verdenskrig noen lignende spesialavdeling. I 1954 startet man froskemannutdannelse og i 1962 ble Hærens fallskjermskole opprettet.

På slutten av 1970-tallet ble det besluttet at Forsvaret skulle opprette en avdeling for å sikre norske oljeinteresser mot en økende terrortrussel og Forsvarets spesialkommando ble opprettet i 1982.

Avdelingen har alltid soldater på skarp beredskap, klare til å rykke ut for å støtte politiet ved behov i Norge.

Avdelingen har også deltatt i en rekke internasjonale operasjoner blant annet på Balkan og i Afghanistan, men det er stort hemmelighold rundt disse operasjonene.