Spesialenheten ble sterkt kritisert etter at den fredag for en drøy uke siden henla etterforskningen mot fire politimenn som var involvert da Eugene Ejike Obiora døde under en pågripelse i Trondheim.

Uavhengig av denne saken er det viktig å evaluere politiets eget etterforskningsorgan, sier Storberget til NRK.

Tillit til politiet

– Når vi nå er inne i det andre året til Spesialenheten, og går inn i framtiden, så skal vi ta oss tid til å vurdere hvordan Spesialenheten fungerer. Så får vi se hvilken form en slik vurdering får, men det blir en slags etterkontroll av hvordan dette har virket, sier Storberget.

Spesialenheten er riksdekkende etterforsknings— og påtalemyndighet for saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan ha begått straffbare handlinger. Spesialenheten ble virksom 1. januar 2005.

Storberget sier en evaluering må gjennomføres for at tilliten til norsk politi skal bli best mulig.

– Må avvente

Storberget sier videre at det er uaktuelt å sette i gang en uavhengig gransking av Obiora-saken. Justisministeren avviser dermed kravet fra flere tusen demonstranter som lørdag krevde at politimennene som var involvert i den omstridte pågripelsen, må etterforskes på nytt.

Advokat Abid Q. Raja som representerer de etterlatte etter Obiora, anket henleggelsen inn for Riksadvokaten. Storberget sier til NRK at det nå er opp til Riksadvokaten og ikke politikerne, å gå videre med saken.

– Det er ikke slik at politikere eller politiske partier driver etterforskning eller tar ut tiltale i straffesaker. Det skal vi heller ikke gjøre i denne saken. Jeg synes vi skal avvente og se hva blant annet Riksadvokaten sier i forhold til dette spørsmålet, sier Storberget.