— Riksadvokatens rundskriv gir klare bestemmelser om hva påtalemyndigheten har anledning til å informere om fra pågående etterforskning i straffesaker. Det gjelder også i denne saken, sier fungerende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, til NTB.

Han sier ingen av forsvarerne har levert noen anmeldelse, men det vil likevel bli vurdert om det er grunnlag for å etterforske saken.

Spesialenhetens leder, Jan Egil Presthus, er på ferie og kjenner ikke saken, men han bekrefter at enheten på eget initiativ kan etterforske angivelige brudd på taushetsplikt.

— Det har vi gjort tidligere, men denne saken kjenner jeg ikke, sier Presthus.

- Uforståelig

Forsvarsadvokat Harald Stabell mener lekkasjene i terrorsaken er uforståelige, med tanke på at verken PST eller advokatene synes å ha noen fordel av dem.

Stabell leder strafferettsutvalget i Advokatforeningen

— Jeg kan ikke forstå at verken politi, advokater eller PST er tjent med at opplysninger lekker ut. Her er det snakk om en etterforskning som er omfattende og vanskelig, og da er det uforståelig at dette kommer ut. Det eneste det kan skyldes er tette bånd mellom mediene og politiet, og at mediene bruker kilder i disse etatene, sier Stabell til NRK.

Stabell forutsetter at lekkasjene må stamme fra saksdokumenter, og minner om at disse er taushetsbelagte.

To kilder- Da er det bare to kilder igjen som kan ha lekket, og det er PST eller politiet. Og det er høyst beklagelig at det skjer. PST må nok også beklage dette selv, for dette vanskeliggjør etterforskningen for dem, mener forsvarsadvokaten.

Stabell frykter også for rettssikkerheten til de tre siktede.

— Vi opplever en form for forhåndsdømming – både om opplysningene er riktig eller gale. Og om opplysningene i pressen er gale, er det jo enda mer uheldig for de siktede, hevder han.

Holme klaget

Da den forrige terrorsaken mot Arfan Bhatti preget norske medier i 2006 rykket daværende PST-sjef, Jørn Holme, kraftig ut mot forsvarsadvokatene. Han mente politiet hadde et problem med å føre terrorsaker i åpenhet her i landet fordi man ikke kan stole på at fortrolige opplysninger forblir hos forsvarsadvokatene.

Bhattis forsvarer, John Chr. Elden, sa den gang at politiet skylder på forsvarsadvokaten fordi lekkasjer er straffbare for politiet, men ikke uten videre for advokater.

Denne gang har advokatene mest besværet seg over at de ikke får opplysninger, men må lese om saken i mediene.