I perioden 1960 til 1982 var det mellom ett og åtte spel per år. Men så eksploderte det. Fra slutten av 80-tallet til 1995 økte antallet fra 27 til 79. Og i 2005 ble det registrert 110 aktive spill. Og da er ikke alle små og store bygdedramatiseringer telt med.

For en bygd kan et kulturarrangement føre til styrket image. Og styrket selvfølelse hos innbyggerne. Forsker Mariann Villa ved Norsk senter for bygdeforskning jobber med et prosjekt der hun blant annet ser på ringvirkningene av en festival. Trolig har det aldri vært så mange i Norge før. Da Kommunal Rapport gjennomførte en undersøkelse blant norske kommuner, oppga 85 prosent av dem som hadde svart (248) at de i løpet av året hadde minst én festival i løpet av året.

Bygdeforskernes «case» er Storåsfestivalen. Der står musikken i sentrum. Men deltakerne, som for en stor del kommer fra byene, opplever også naturen og lokale mattradisjoner.