«Medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund må (...) ikke selv, eller gjennom nærstående, hel— eller deleide foretak, handle fast eiendom på spekulativ basis.»

Slik er teksten i det etiske regelverket i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Meglere som bryter reglene, risikerer å bli kastet ut fra foreningen.

Vil ikke svare

Likevel handlet daglig leder ved Garanti Eiendomsmegling to leiligheter i et nytt boligprosjekt høsten 2004.

I løpet av om lag et halvt år ble begge de to leilighetene ble solgt videre. Det tjente han inntil en million kroner på.

Meglersjefen sa i juni, da BT omtalte saken, at han hadde planer om å selge den ene leiligheten videre og beholde den andre selv.

— Dette er ikke noe vi skal holde på med. Vi sitter på så mange sider av bordet at kundene må vite hvor vi er. Det øyeblikket jeg kjøpte, tenkte jeg meg ikke om. Jeg gjorde en feil, og det er jeg veldig lei meg for, sa han da.

Likevel fant eiendomsmeglerforbundets etiske nemnd ikke noe å kritisere ham for, forteller Bodhild Nesvik.

— Fremstillingen i avisen var annerledes enn det han har sagt til oss, og det har han dokumentert, sier Nesvik, som til daglig arbeider i NEF og sitter i nemnden.

— Hva har han dokumentert?

— Det vil jeg ikke si noe mer om.

Nesvik vil heller ikke svare på andre spørsmål, verken om den konkrete saken eller nemnden.

— Men kan du si hva navnet på nemnden er?

— Nei. Jeg har bare fått avklart at jeg kan si noe om sakens utfall. Resten får du ta med direktøren.

- Forklaring ikke endret

Meglersjefen selv er heller ikke snakkesalig. Han sier han ikke vil utdype innholdet i avgjørelsen.

— Hva har du forklart som er forskjellig fra fremstillingen i BT tidligere i år?

— Jeg har ikke sagt noe annet til dem enn jeg gjorde til dere.

Meglersjefen sier han er glad for å være ferdig med saken, og vil ikke kommentere ytterligere.

Jussprofessor Kåre Lilleholt ved Universitetet i Bergen sier etiske retningslinjer, i motsetning til regulering skaper store rom for skjønn.

— Uten at jeg kjenner denne saken, virker en som de må ha tolket hva det vil si å spekulere. Det er mulig at de har tatt utgangspunkt i at en eller to handler ikke er så alvorlig, sier Lilleholt.

— Derfor, sier han, er tydelige regler langt viktigere.

— Alle etiske regelverk er sårbare fordi de blir veldig skjønnsmessige. Og all debatten rundt etikk kan være en avsporing og hindre god regulering.

— Hva er da poenget med etiske regler?

— Poenget her må vel være at en ønsker å vise at en går lenger enn en må, og det kan blant annet bli brukt i konkurransesammenhenger.