Folkehelseinstituttet bekrefter at det første voksne E.coli-offeret, en mann under 30 år fra Hedmark, har spist en av morrpølsene som Gilde har trukket fra markedet. Prøver av mannen viser nøyaktig samme DNA-profil som de andre sykdomstilfellene.

Disse pølsene, Birkebeiner Fjellmorr og Birkebeiner Sognemorr, inneholder store mengder fårekjøtt i tillegg til spekk fra gris, blod fra storfe og svin— og storfehjerter. Dette gjør at Mattilsynet nå har intensivert jakten på smittekilden i spesielt fårekjøtt og spekk fra gris. Men om smittekilden fortsatt går å spore, står fortsatt ubesvart.

50 ulike ingredienser

– Vi går grundig inn i kjøttvarene som er gått med i denne produksjonen. I alt kan det være opp til 50 forskjellige ingredienser i pølsene, og det er et vanskelig arbeid å kartlegge hvor de ulike råstoffene kommer fra, sier avdelingsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet til NTB.

Foreløpig er ikke analysene av morrpølsene klare, men de er sendt til Folkehelseinstituttet for testing.

– Vi kommer tidligst til å ha prøveresultater klare i slutten av uka. I denne omgang tester vi uåpnede pakker av forskjellige typer morrpølse, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Advarsel opprettholdes

Mattilsynet advarer publikum mot å spise Birkebeiner Fjellmorr, Birkebeiner Sognemorr og Haugpølse. Gilde har i tillegg trukket Fjellmorr og Sognemorr som ikke er oppskåret, samt Gilde Spekebrett fra markedet.

– Selv om den farlige E.coli-bakterien ennå ikke er bekreftet funnet i alle morrproduktene som er trukket tilbake, gjelder fortsatt rådet til forbrukerne om å ikke spise noen av produktene, sier Landsverk.