— De fleste av oss er jo i slekt med noen som enten har utvandret fra eller innvandret til Norge, sier Merethe Bækkevold i Utdanningsdirektoratet.

— Meget interessant, sier Tore Tanum, seniorrådgiver i UD. - Et glimrende vindu til å se på bakgrunnen for nesten hver av oss. Både i europeisk og global sammenheng bør dette være interessant, sier Tanum.