Undersøkelsen som er publisert i tidsskriftet Pediatrics viser at det beste rådet når barnet skriker er å trøste det, skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening. Foreldre som får råd om å gå tilbake til den gamle «skjemametoden», som går ut på at man bare skal gi barnet trøst og omsorg til faste tider, bør altså ikke ta rådet til følge og heller gi kjærlighet på barnets premisser. De britiske forskerne har sammenlignet tre grupper foreldre og deres spedbarn i London og København for å finne ut hvilken metode som virker best. Foreldrene skulle enten gi barnet veldig mye kos og kjærlighet, eller begrense dette. Studien viste at de som fikk minst trøst og kos skrek i gjennomsnitt 50 prosent mer per døgn enn barna i de andre gruppene.

Ifølge overlege ved Kvinneklinikken ved Rikshospitalet, Gro Nylander, viser også tidligere studier at spedbarn som får mye kroppskontakt, gjerne hud mot hud, gråter mindre.

– Uskikken med å skille de nyfødte fra mor og la spedbarnet ligge alene og gråte er sprellfersk, sett fra et evolusjonsperspektiv. Historisk sett hadde barn med voksne i umiddelbar nærhet størst sjanse til å leve opp, sier Nylander.

ARKIVFOTO: MARITA AAREKOL