Botulisme er en sjelden, men svært alvorlig nervelidelse som forårsakes av botulin, ett av de sterkeste giftstoffene som finnes. Et lite drammeglass med denne giften ville være nok til å drepe hele Sveriges befolkning på 9 millioner, skriver Aftonbladet.

For få uker siden ble et fem måneder gammelt barn i Stockholm svært sykt etter omfattende gravearbeider ved hjemmet og på gaten utenfor. Det samme skjedde med en fire uker gammel pike i Sundsvall-området i Midt-Sverige i fjor for et snaut år siden..

Samme type forgiftning ble registrert hos et spedbarn i Stockholm høsten 2003. Barna viste seg å være smittet av botulisme, men alle tre overlevde sykdommen, het det på Aftonbladets nettsider mandag.

Smittevernlege Bo Svenungsson i Stockholm sier til avisen at foreldre med svært små barn ikke bør engste seg unødig. Likevel er det fornuftig å ta visse forholdsregler, som for eksempel å holde seg unna steder der det pågår større gravearbeider, sier han.