Årsaken er ein ny internasjonal konvensjon, som aukar ansvarsgrensa for eit skip av "Green Ålesund"s type frå 13 til 32 millionar kroner. For norsk-registrerte skip trer det nye regelverket i kraft først 20. februar i år. For skip med flagg frå land som Panama, Malta, Kypros og USA innførte Noreg regelen allereie 1. juli i fjor.— Dessverre skjedde dette forliset før grensa vart heva for norske skip. Det er sjølvsagt beklageleg, men det er lite å gjere med det no, seier ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer i Justisdepartementet.Forklaringa på den norske forseinkinga var lovtekniske diskusjonar som drog ut i dei nordiske landa, ifølgje sjørettsprofessor Erik Røsæg. Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund meiner det gjeldande regelverket er alt for dårleg.- Det held ikkje i heile tatt å ha slike øvre grenser for det økonomiske ansvaret. 13 millionar kroner er eit piss i havet dersom det verkeleg går gale. Her er USA for eksempel mykje strengare, seier Oddekalv, som meiner reiarlaga skulle hatt ubegrensa økonomisk ansvar for miljøkatastrofer etter forlis.