Påstander om snoking på andres PC-er, kontroll av faxbruk, hemmelige rundskriv og anklager om illojalitet. Det er noen av ingrediensene i en uvanlig avskjedigelsessak som har versert i Sjøfartsdirektoratet siden januar.

— Det er eksepsjonelt uvanlig at vi går til det skrittet å avskjedige en ansatt, men jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer i saken, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude til Aftenposten.

Ifølge saksdokumenter skal Sjøfartsdirektoratet i lengre tid ha hatt mistanke om at mannen - en senioringeniør i 60-årene - har sendt interne notater med taushetsbelagte opplysninger til eksterne mottagere, hovedsakelig til aviser. Direktoratet mener de fikk bevis for dette i januar i år, da en konvolutt som mannen skal ha sendt anonymt til Bergens Tidende tilfeldigvis ble returnert til direktoratets hovedkontor i Haugesund.

— Skriftanalyse av håndskriften på konvolutten viste at det var sannsynlig at senioringeniøren hadde skrevet på konvolutten, konkluderte direktoratet.

Varsling?

Direktoratets "etterforskning" resulterte i at mannen ble beskyldt for å ha lekket dokumenter ved seks tilfeller, blant annet til avisene Finnmark Dagblad, VG og Nordlys - i tillegg til Bergens Tidende. Notatet til BT handlet om en sjømann som var mistenkt for å seile uten gyldig sertifikat.

— Ved å lekke interne og taushetsbelagte opplysninger har den ansatte krenket sine tjenesteplikter grovt, mener Sjøfartsdirektoratet.

Senioringeniøren ble først suspendert, deretter avskjediget. Men selv om mannen nå har fått seg ny jobb i sjøfartsnæringen, nekter han å akseptere avskjedigelsen. Han har bare vedgått ett av tilfellene - notatet til Bergens Tidende - og har derfor klaget avskjedigelsen til Nærings- og handelsdepartementet.

— Jeg har varslet om kritikkverdige forhold, slik arbeidstagere nå har fått rett til. Når ikke direktoratet slår ned på ulovligheter, så er det nødvendig at andre får vite om det, sier mannen.

- Heksejakt

Sjøfartsdirektoratet avviser at mannens handlinger kan komme under arbeidsmiljølovens regler for lovlig varsling. Direktoratet mener at utsendelsene av dokumentene ikke handler om kritikkverdige forhold i etaten, men om tips om ulovlig virksomhet utenfor direktoratet.

Samtidig har senioringeniøren, etter direktoratets mening, krenket interessene til utenforstående som får saker behandlet av direktoratet. Selv påpeker mannen at avskjedigelsen kommer etter mange år med trakassering. Han mener bevisene ikke holder til en avskjedigelse, og at direktoratet i saken har forsøkt å rakke ned på hans troverdighet.

— Jeg føler det er en heksejakt på meg, sier han.

(Bergens Tidende / Aftenposten)

Sjøfartsdirektoratet