Harald Stabell fikk i går kveld beskjed fra Per Orderud om at han ikke lenger ønsket Stabell som advokat, på rettssakens siste dag.

— Per Orderud ba om at mitt forsvareroppdrag opphører, og det vil jeg imøtekomme. Det betyr at jeg ikke møter i retten i dag, men advokat Cato Schiøtz møter som planlagt, sier Stabell til NTB.

Per Orderud har også tidligere i rettsaken krevd Stabell fjernet, men fikk ikke medhold av lagmannsretten.

I dag vil de fire tiltalte i Orderud-saken motta domsavsigelsen, dvs. at de får vite hvor lange straffer de vil få. Alle fire ble før påske funnet skyldige i medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård.

Bt.no følger domsavsigelsen fra klokken 14.

Harald Stabell (t.h.) i samtale med Harald Orderud under Orderudsaken på Åråsen konferansesenter.
FOTO: SCANPIX