Det finnes 665 statlige skjemavarianter næringslivet må forholde seg til, skriver Nationen. Det er nesten 80 flere enn for tre og et halvt år siden da daværende næringsminister Lars Sponheim erklærte krig mot skjemaveldet.Brønnøysundregistrene har beregnet at næringslivet bruker vel 7.400 årsverk på å fylle ut skjemaer. I år er arbeidsbelastningen for hele næringslivet bare redusert med et halvt årsverk. Fordelt rundt på alle landets bedrifter blir det en innsparing på ett sekund i måneden per bedrift.