— Det er ikke uvanlig at tre forsøk må til før man lykkes med denne metoden. Det innebære at befruktningen vil koste nesten 100.000 kroner, sier nestleder i Foreningen for ufrivillig barnløse, Anne Jernsletten til BT.

— Dersom parene skal bære utgiftene selv, vil det bare bli par med god økonomi som vil ha råd til å gjennomføre prøverørsbefruktning, sier hun.

Også fagmiljøene er bekymret. Seksjonsoverlege Arent Steier ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus tror at etterspørselen etter prøverørsbefruktning kommer til å gå kraftig ned dersom den ikke lenger skal være gratis på offentlige sykehus. Han peker på at det også kan gå ut over forskningen på området.