Vedtaket i sykehusets styre ble gjort mot stemmene til de ansattes fem representanter. Styremøtet var det tredje i rekken siden desember hvor det er blitt vedtatt kutt. Torsdags møte vedtok en innstramming på 117 millioner kroner og 120 årsverk.

Til sammen er innsparingene nå kommet opp i rundt 300 millioner kroner, men styret erkjenner at det må spares inn ytterligere 219 millioner for at budsjettet skal gå i balanse, slik Helse Sør-Øst, Rikshospitalets eier, har gitt uttrykkelig beskjed om.

– Så langt er det vedtatt å spare inn rundt 300 årsverk, et tall som nok må opp i rundt 400, sier medisinsk direktør Einar Hysing til NTB.

Kuttene rammer alle deler av driften, men det høvles med ulik tykkelse.