Det vil mangle over 31.000 heldagsbarnehageplasser, viser en undersøkelse gjort av analysebyrået Econ for Kommunenes Sentralforbund (KS)

– Når prisen går ned, går etterspørselen opp. Her ser vi at etterspørselen har økt mye mer enn noen trodde på forhånd, sier direktør i KS, Bjørn Gudbjørgsrud til NRK.

KS mener konsekvensen av de høye tallene er at kommunene må sette verdensrekord i barnehageutbygging for å fylle løftet om full barnehagedekning mot utgangen av 2007.