Det er Opinion AS som konstaterer dette i en landsomfattende meningsmåling for Bergens Tidende denne uken. All uroen rundt regjeringen har fått mange til å tvile på om Jens Stoltenberg greier å holde den rød-grønne alliansen sammen like frem til valget høsten 2009.

1000 nordmenn over 18 år er med i spørreundersøkelsen.

Det er likevel verdt å merke seg at det er blant SV-velgerne vi finner høyest prosentandel som tror at regjeringen vil greie seg (91 prosent). Men arbeiderpartifolk og senterpartister er nesten like optimistiske.

På den borgerlige siden skiller Frp-folk seg ut i motsatt lei. Nesten halvparten (48 prosent) av dem varsler regjeringens død før stortingsperioden tar slutt.

Unge og eldre «tviler»

Av en eller annen grunn er det de spurte under 30 og folk over 60 år som har minst tro på at Jens Stoltenberg makter å holde regjeringen sammen. I aldersgruppen 30-60 år tror over 70 prosent av de spurte at den vil greie seg, mens bare 60 prosent av de unge og de eldre er av samme mening.

Målingen viser også at meningene varierer i forhold til utdanning. Blant folk med høyere utdanning er det forholdsvis flere som tror at regjeringen vil overleve enn tilfellet er blant dem som stort sett bare har grunnskolen. Her er prosentandelen henholdsvis 75 og 54.

Tar vi utgangspunkt i inntektsnivå er det ingen forskjell. Enten man tjener mye eller lite viser målingen at mellom 70 og 72 prosent av de spurte tror at Stoltenberg-regjeringen er liv laga hele denne fireårsperioden.

Optimistiske trøndere

Gruppert etter landsdel ser vi at trønderne (78 prosent) er de mest optimistiske på regjeringens vegne, tett fulgt av østlendinger og folk i Nord-Norge. Derimot er innbyggerne på Sør— og Vestlandet mer skeptiske i så måte. Henholdsvis 60 og 63 prosent tror at regjeringen greier seg. Men blant sørlendingene er det til gjengjeld en større del av de spurte som ikke har gjort seg opp en mening.

Ser vi dernest på fagorganiserte kontra ikke-yrkesaktive, er det blant de LO-organiserte (81 prosent) at troen på regjeringens utholdenhet er størst. Av folk som ikke er yrkesaktive er tilsvarende prosent 62.

TVILER PÅ DE RØD-GRØNNE: All uroen rundt regjeringen har fått mange til å tvile på om Jens Stoltenberg greier å holde den rød-grønnealliansen sammen like frem til valget høsten 2009. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND