JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.noOg verst av alt: de infiserte pasientene kan ikke gis et faglig forsvarlig behandlingstilbud i Norge.Det vil øke risikoen for infeksjoner hos andre pasienter og for personale ved sykehusene våre. Det er helsedirektør Lars E. Hansen som kommer med denne sterke advarselen, i et brev til helseminister Tore Tønne.Bakgrunnen for den sterke reaksjonen er Stortingets bevilgning på en milliard kroner. Det skal øke pasientbroen til utlandet. Få isolatsenger Nå skal Tønne bruke disse pengene, blant annet på pasienter som står i sykehuskøene i Norge.— Det er en helt entydig holdning fra infeksjonskontrollpersonell at pasientbroen kan få vidtrekkende og alvorlige følger for import og spredning av resistente mikrober i landet vårt, sier avdelingsoverlege og sykehushygieniker Bjørg Marit Andersen ved Ullevål Sykehus til Bergens Tidende.Nå har Statens helsetilsyn sjekket isoleringskapasiteten på norske sykehus. Den statistikken bekymrer:- Vi mener at isoleringskapasiteten på norske sykehus er dårlig utbygget. Vi har altfor få isolatsenger i Norge, sier fagsjef Grete Larsen i Helsetilsynet til Bergens Tidende. Langvarige plager - Behandling av enda flere norske pasienter (ca. 300 pasienter på årsbasis behandles nå i utlandet, red. anm.) i andre europeiske land vil medføre økt import av multiresistente bakterier til norsk helsetjeneste. Det vil ikke minst kunne medføre langvarige plager for de pasientene i Norge som pådrar seg infeksjonene, sier Larsen. Mens Helsetilsynet velger et byråkratisk språkbruk, slakter Infeksjonskontrollgruppen Stortingets vedtak om å øke pasientbroen: "Dette (økningen av pasientbroen, red. anm.) har skjedd fort og uventet uten at viktige problemer og bivirkninger er diskutert. At det gjøres noe drastisk med norske helsekøer er nødvendig og det er flott at politikerne engasjerer seg. Men HVA som gjøres er enda viktigere. Det er entydig holdning fra infeksjonskontrollgruppen at pasientbroen vil få vidtrekkende og alvorlige følger for import og spredning av resistente mikrober i landet vårt", heter det i et brev som Helsetilsynet mottok 27. desember fra kontrollgruppen.

Fakta/smittesaken * Her er hva vi får tilbake med luftbroen: MRSA (resistente gule stafylokokker), resistente tarmbakterier som enterokokker og stavbakterier og luftveisbakterier som penicillinresistente pnumokokker (lungebetennelse).* MRSA forekommer nå epidemisk ved sykehus i Europa.* Helsetilsynet frykter MRSA, og anbefaler at pasienter som kommer fra utlandet legges på isolat inntil det er avkreftet at de er bærere av MRSA i blodet.* I de land hvor MRSA er hyppig forekommende regner man med at det er resistente mikrober overalt, uavhengig av for eksempel sykehusstandard.

Ingen faglig utredning av smittefaren