• Det kan ikke herske noen tvil om at kontantstøtten ryker i løpet av kort tid hvis det blir regjeringsskifte. I så fall risikerer vi at barnehagekøen øker med 40.000 barn.

OLAV GARVIK

Dette er fremtidsutsiktene som barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) maner frem. Det kan lett bli kaotiske tilstander i barnehagesektoren.

— Dersom nye koster overtar i Regjeringsbygget, må ikke Senterpartiet innbille seg at det klarer å demme opp mot Ap og SV som i klare ordelag har varslet at kontantstøtten skal avvikles, sier statsråden til Bergens Tidende.

Dåvøy har notert seg at Sp-leder Åslaug Haga «vil stå beinhardt på» for å beholde kontantstøtten under en ny regjering, men ser helt bort fra at hun vil lykkes.

Nytt barnehageløft?

KrF-statsråden mener at det vil få dramatiske virkninger for barnefamiliene hvis Trond Giske (A) og Kristin Halvorsen (SV) kommer i maktposisjon etter valget:

— Deres standpunkt er jo krystallklart. Giske har på sin side varslet at kontantstøtten er det første som ryker ved et regjeringsskifte, og SV er av samme mening. Hvis da halvparten av de ca. 80.000 barna som i dag nyter godt av kontantstøtten stiller seg opp i barnehagekø, blir vi nødt til å ta hele den svære barnehageutbyggingen en gang til. Og det blir kostbart! Bare driften av en barnehageplass koster tre ganger mer enn kontantstøtten, sier Dåvøy.

— Men Jens Stoltenberg har forsikret at det blir overgangsordninger?

— Det sier han nok nå, fordi han frykter å miste velgere. Det er for øvrig mange måter å avvikle en slik ordning på. Hovedsaken er at Arbeiderpartiet vil fjerne denne valgmuligheten som har vist seg å være spesielt populær blant foreldre som får barn i tett rekkefølge.

Venstre med på ferden

Høyres leder, Erna Solberg, varslet gjennom BT tirsdag at det kan bli aktuelt for hennes parti å støtte KrF i ønsket om å øke kontantstøtten. Venstres leder, Lars Sponheim, sier i dag det samme. Men han vil likevel først prioritere full barnehagedekning og dernest gi økte ytelser til foreldre som sliter med tunge omsorgsoppgaver.

— Det er helt greit at KrF vil øke kontantstøtten til 4500 kroner i måneden, og vi er ikke prinsipielt imot det, sier han.

Også Frp vil utvide

Lederen i Stortingets finanskomité, Siv Jensen (Frp) sier til BT at det så visst ikke skal stå på hennes parti hvis det lar seg gjøre å utvide ordningen. Fremskrittspartiet vil i realiteten ha en kontantstøtteordning like frem til skolepliktig alder, påpeker hun.

— Det er veldig gledelig hvis samtlige regjeringspartier vil øke støtten. Det viser at vi har enda en sak som forener de borgerlige, sier Siv Jensen.

Både hun og Lars Sponheim trekker i likhet med Dåvøy på skuldrene av Senterpartiets kampvilje.

— Dette forsterker kaoset hos de rødgrønne. De skaper en komplett usikkerhet hos barnefamiliene, sier Jensen.

— Hos et knallrødt flertall får Senterpartiet en tung bør å bære. Dessuten vil jeg minne om at partiet var svært lunkent til kontantstøtten da den ble innført, sier Sponheim.