Langtidsvarselet fra Meteorologisk institutt gir imidlertid en klar antydning om vindøkning fra sør utover i uken med fare for nedbør og varmere vær. Hvor varmt, er det for tidlig å si noe om.

Skiftet kommer torsdag

– Vi har relativt sikre prognoser fram til onsdag neste uke, sier meteorolog, Roar Hansen, i Storm Weather Center. Han sier helgen og de første dagene i neste uke blir kalde over hele landet.

I Møre og Romsdal, Trøndelag og nordover vil det komme såpass mye snø at en mildere værtype i jula neppe truer en hvit jul. Derimot kan de små snømengdene på Vestlandet raskt bli borte når en varmere værtype etter all sannsynlighet kommer inn fra sørvest på torsdag og fredag.

Varm vinter

Fredag sendte Meteorologisk institutt ut et sesongvarsel for perioden januar-mars. Her blir gjennomsnittstemperaturen for perioden anslått å ligge mellom 1 og 2,5 grader over normalen for hele landet i denne perioden.

Størst avvik er det områdene østafjells som får. Her må man regne med at skiføret i lavlandet i beste fall blir forbigående. DNMI understreker imidlertid at man må ha klart for seg at det knytter seg stor usikkerhet til sesongvarselet.

Modellberegningene som gir mild vinter er i betydelig grad knyttet til at det er lite is i havområdene mellom Grønland, Jan Mayen og Svalbard. Her får man også det største temperaturavviket på DNMIs oversiktskart med en middeltemperatur i et ganske stort område på 4-5 grader høyere enn normalen.