Rederiets advokat opplyser at en bankgaranti ikke vil bli stilt før et stykke ut i neste uke.

Tråleren «Monte Meixueiro» får inndratt 12 millioner kroner. Rederiet er bøtelagt med 500.000 kroner og kapteinen med 100.000 kroner.

«Monte Meixueiro» er fortsatt i arrest og får ikke forlate Tromsø før det er stilt en bankgaranti på 13 millioner kroner. Rederiets advokat opplyser at en bankgaranti ikke vil bli stilt før et stykke ut i neste uke.

I tillegg må rederiet betale 200.000 kroner i saksomkostninger. Kapteinen og rederiet har også mottatt den formelle siktelsen fra politiet i Tromsø. Den går ut på ulovlig fiske i fiskevernsonen rundt Svalbard, ulovlig føring av fangstdagbok og ulovlig dumping av fisk. Tråleren er også siktet for å ha oppgitt feil posisjon i fiskevernsonen.

Dumpingen av blåkveite er dokumentert gjennom skarpe videobilder tatt av Kystvakten da de for en uke siden slo til mot tråleren. Da «Monte Meixueiro» meldte seg for fiske i vernesonen, oppga den å ha ni tonn blåkveite og 250 tonn blandet fisk om bord.

Nesten hele fangsten

Kontrollveiingen som har pågått i Tromsø denne uken, viser at det var 363 tonn blåkveite om bord.

– Blåkveita utgjør 88 prosent av fangsten, opplyser politiadvokat Ida Munch-Ellingsen ved Troms politidistrikt. Bifangstreglene for fiske av blåkveite tillater 7 prosent innblanding av blåkveite i fangsten, og opptil 12 prosent i enkelthal.

For retten

Ifølge etterforskningslederen er underrapporteringen av blåkveite på hele 354.319 kilo. Inndragningen på 12 millioner kroner tar utgangspunkt i markedsverdien av fangsten og verdien av redskaper og skip.

– Vi regner med at bøtene og foreleggene ikke blir vedtatt. I så fall vil saken føres inn for Nord-Troms tingrett 27. mars neste år.

Aksepterer ikke

Advokat Kenneth Mikkelsen, som representerer eieren, det spanske rederiet Valiela S.A., har ikke fått noen endelig avklaring fra sin oppdragsgiver, men sier likevel at boten og inndragningen neppe vil bli akseptert.

– Vi vil både bestride grunnlaget for bøtene og de rettslige vurderingene politiet har gjort. Vi vil heller ikke være helt enig i de kvanta politiet opererer med, sier Mikkelsen til NTB.

Høy pris

Av siktelsen går det blant annet fram at politiet har lagt en kilopris på 30 kroner til grunn for beregningen av inndragningen. Tommelfingerregelen for utregning av inndragning er at den skal tilsvare 1,5 ganger verdien av fangsten.

30 kroner kiloen samsvarer med den prisen Norges Råfisklag oppgir som auksjonspris for blåkveite over to kilo den siste tiden. Auksjonsprisen i Norge har vært på 24 kroner kiloen. Advokat Mikkelsen mener det er en helt uakseptabel utregning fra politiets side.

– De tar utgangspunkt i den best oppnåelige prisen og lar den gjelde for hele partiet mens realiteten er at det er mye småfisk blant den frosne blåkveita. Vi vil også bestride at det er korrekt å ta utgangspunkt i dagens priser, ikke pris ved sannsynlig omsetningstidspunkt, sier Kenneth Mikkelsen til NTB.

Han varsler også at det vil bli stilt spørsmål ved at politiet også har regnet inn verdi av tråleren og fangstredskaper i inndragningen.

– Vi var ikke forberedt på en så høy inndragning. Forskjellen dreier seg om mange millioner kroner, sier Mikkelsen.

Kveita tilbake

Fangsten er lastet tilbake om bord og kan fritt omsettes. Troms politidistrikt vurderte nøye også å ta beslag i selve fangsten, men kom fram til at det ikke er lovmessig grunnlag for å beslaglegge frossen fangst.

– Vi har også sett at følgen av å beslaglegge fangsten ville vært at vi ville måtte ha flere hundre tonn frossen fisk på lager helt fram til en dom mot tråleren var rettskraftig. Det kan ta lang tid, sier Ida Munch-Ellingsen.

Politimester Truls Fyhn har varslet at han i etterkant av denne saken vil ta initiativ for å få endret loven. Han sammenligner praksisen han må følge med « å ta en tyv inn på politikammeret, bøtelegge vedkommende, og la tyven gå ut med tjuvegodset under armen.»

Den andre arresterte spanske tråleren, «Garoya Segundo», kommer til Tromsø fredag ettermiddag eller kveld. Den vil etter alt å dømme bli losset over helga. Tråleren ble sist søndag oppbrakt til Longyearbyen.