– For det første er vi skuffet over at Norge har gått fram på denne aggressive måten mot to spanske fartøy uten å ha kontaktet spanske myndigheter, som er de eneste som har rett til å straffeforfølge disse fartøyene, sier Fernando Curcio i det spanske Fiskeridepartementet til NTB.

Spanjolene ser ikke med blide øyne på det de mener er en ulovlig handling utført av Norge.

– For det andre ber vi igjen Norge om å etablere et samarbeid om forvaltning i dette området. Dette har den spanske ambassadøren bedt Norges utenriksminister om, og i morgen vil han også be fiskeriministeren om det samme. Dette vil også bli tatt opp blant alle ministrene i EU tirsdag, sier Curcio.

Det er synet på rettighetene i denne sonen som er stridens kjerne.

De to spanske trålerne som er oppbrakt for ulovlig blåkveitefiske i vernesonen rundt Svalbard, kan vente seg saftige inndragninger fra norsk politi.

Juristene ved Troms politidistrikt innhentet mandag opplysninger for å kunne beregne hvor store forelegg og inndragninger de vil ilegge de to spanske arrestantene «Monte Meixueiro» og «Garoya Segundo», som er ført til henholdsvis Tromsø og Longyearbyen.

Men spanske myndigheter mener Norge ikke har rett til å bringe opp fartøy i denne sonen, bare til å kontrollere hva de har i lasten. Curcio vil ikke kommentere fakta i saken, selve handlingene som har ført til at skipene nå er oppbrakt.

Det har vært press mot Norge fra flere land, blant disse Spania og Russland, om hvor langt Norges rett til å utøve jurisdiksjon i Svalbardsonen går.

– Norge kan bare videreformidle til spanske myndigheter funn som er gjort på slike fartøy, så vi kan gjennomføre sanksjonene. Dette kan ikke norske myndigheter gjøre, sier Curcio.