Fra høsten skal nesten alle elever i grunnskolen få epler og gulrøtter på skolen.

I Soria Moria-erklæringen heter det at regjeringen ønsker å innføre en ordning med frukt og grønt i skolen. I forbindelse med revidert budsjett har de rød-grønne funnet 87 millioner kroner til den sunne satsingen.

Det er rene ungdomsskoler (8.–10. trinn) og skoler med alle trinn (1.–10. trinn) som starter opp regjeringens satsing på frukt og grønt. Elevene ved de rene barneskolene (1.–7. klasse) inkluderes ikke i ordningen.

– Fjortisene har dårligere matvaner enn yngre, forklarer finansminister Kristin Halvorsen (SV).

– Delikat og fint

Finansministeren har ikke regnet ut nøyaktig hvor mange epler, bananer og appelsiner man får kjøpt for 87 millioner kroner. Men målsettingen er en frukt eller «en grønt» til hver elev, hver dag.

– Disse vil bli delt opp i klasserommet, delikat og fint, slik at alle får litt av hvert, sier Halvorsen.

I tillegg til ungdomsskolene, inkluderes også skoler som har elever fra 1. til 10. klassetrinn.

– Vi starter med disse skolene, fordi de er best tilrettelagt med tanke på tilgang på skolekjøkken, kjøleskap og den slags, sier Halvorsen.

Hun anslår at statens utgifter på skolefruktordningen vil være om lag halvparten av hva det vil koste å servere frukt og grønt til alle elever i grunnskolen.

Lokal jubel

Det er skoleeierne, altså kommunene, som vil få det praktiske ansvaret med å gjennomføre ordningen som vil omfatte om lag 285.000 elever.

Lokalt jubler Senterpartiets bystyrerepresentant Kjersti Toppe.

– Selv om det lå i kortene at dette nå måtte komme, så er jeg utrolig glad for at regjeringen har prioritert dette, sier Toppe.

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen også at de vil teste ut forskjellige ordninger med skolemat.

Kjersti Toppe oppfordrer samtidig byrådet i Bergen om å følge opp med lokale tiltak som kan bedre kostholdet blant skoleelevene.

Hun har tidligere foreslått innføring av gratis skolefrokost til alle elevene i grunnskolen i Bergen kostnadsberegnet til rundt 22 millioner kroner.

– Men da er frukt og grønt inkludert. Nå som dette blir gratis vil skolefrokost i Norge koste under 20 millioner kroner.

Utvidet skoledag

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de skal gjennomføres en rekke forsøk med utvidet skoledag gjennom skoleåret 2007–2008. De å bevilge 23 millioner kroner til dette. Forsøkene innebærer økt timetall på 1.– 4. trinn, leksehjelp og fysisk aktivitet.

– Utvidet skoledag er et sentralt virkemiddel for å øke elevenes læringsutbytte, men også for å utjevne de forskjellene i læringsutbytte som ofte har sammenheng med sosial bakgrunn, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) i en pressemelding.

SUNN SERVERING: Regjeringen vil bruke 87 millioner kroner på frukt og grønt i skolen. Her serverer Kunnskapsminister Øystein Djupedal epler til elever på Hersleb skole i Oslo. Foto: Scanpix
Holm, Morten